6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile getirilen yeniliklerin bir parçası olarak şirketlerde şeffaflığı sağlayan düzenlemeler artırılmıştır. TTK m. 1524 ile denetime tabi olan sermaye şirketlerine (Limited ve Anonim Şirketler) bir internet sitesi açarak mevzuat ile belirlenen şirkete özgü bir takım ilanların bu internet sitesinde yapılmasını sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. 


01.07.2013’te yürürlüğe giren bu zorunluluk uyarınca, yeni kurulan şirketler ticaret siciline tescil edildikleri andan itibaren üç ay içerisinde, mevcut şirketler ise yönetmelik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde internet sitesi kurmak ve şirketçe yapılması zorunlu ilanların yayınlamak zorunda olacaklar.

Daha detaylı bilgi için TBMM kanunu resmi gazete dökümanı için buraya tıklayınız.

Cezai hükümlere maruz kalmadan tüm sermaye şirketlerinin bir internet sayfası alt yapı çalışmalarına başlaması veya var olan sayfaların yeniden eksik bilgiler tamamlanarak yeni global ekonomik düzene  uyumlu hale getirilmesini öneriyor ve siz müşterilerimize bu konuda Marissoft Teknoloji olarak tam destek vermeye devam ediyoruz.

Türk Ticaret Kanunu – Zorunlu Web Sitesi Yasası